Kontakt


PariPari Sp. z o.o.
ul. Filomatów 36,
42-217 Częstochowa

tel.  796 557 557

info@paripari-lingerie.com

NIP: 5732845544
REGON: 243249381
KRS: 0000463787
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 PLN